Приймаючи цю публічну оферту, 
Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними 
нижче умовами і підтверджуєте, що Вам
 зрозумілі всі її положення та укладаєте 
на цих умовах договір про надання послуг з 
користування тікет-системою «HelpDeskStar».

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

«Виконавець», з одного боку, публікує ці Умови, що є публічною офертою (пропозицією) зі створення облікового запису і налаштування «Замовнику» доступу до веб-програми на веб-сайті https://helpdeskstar.org для організації та управління підприємницькою діяльністю Замовника або надання адміністративних послуг для різних організацій, яка створена для сприяння покращенню організації роботи та наданню послуг Змовником.
Ці Умови відповідно до ст. 633, 647 Цивільного кодексу України є публічною офертою (пропозицією) Виконавця на адресу невизначеного кола фізичних та (або) юридичних осіб, що містить умови Договору про надання послуг з використання платформи HelpDesk Star.

Повним і беззастережним акцептом цієї оферти є будь-які дії з боку осіб, які заявили про свій намір скористатися послугами

Виконавця, а також здійснили конкретні дії, спрямовані на виконання зазначених в оферті умов та вчинили інші дії, що підтверджують намір особи скористатися послугами, наданими Виконавцем.

Фактом, що підтверджує укладення публічного договору з боку Замовника, є оформлення ним замовлення на сайті Виконавця згідно з контактами (телефон, E-mail, програми обміну миттєвими повідомленнями: Telegram, тощо), розміщеними на сторінці сайту Виконавця за посиланням: https://helpdeskstar.org щодо замовлення послуг Виконавця та їх подальшої оплати.
Укладення публічного договору проводиться шляхом приєднання Замовника до договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

Публічний договір (далі — Договір), виконаний у вищеописаному порядку, вважається укладеним у простій письмовій формі, не потребує оформлення на папері та має повну юридичну силу.
Моментом вчинення акцепту Замовник вважається ознайомленим з цією офертою та погоджується з нею й відповідно до Цивільного кодексу України вважається таким, що вступив з Виконавцем у договірні відносини відповідно до цих Умов.
Обов'язки Виконавця обмежуються умовами цієї оферти, зокрема, в обов'язки Виконавця не входить надання послуг Замовнику з надання доступу до мережи Інтернет. Доступ до мережі Інтернет Замовник забезпечує своїм коштом самостійно.
Виконавець має право змінити або доповнити ці Умови в будь-який момент, повідомивши про це Замовника або не повідомивши його (у залежності від серйозності змін). Чинна редакція Договору оферти є відкритим і загальнодоступним документом та завжди знаходиться на сайті Виконавця за адресою: https://helpdeskstar.org/dohovir-oferty

1 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
        1.1 Тікет-система — сукупність програмних модулів та інструментів для побудови спілкування Замовника з його клієнтами.
        1.2 Тікет-система HelpDeskStar (Платформа) — це веб-програма на якій Виконавцем реалізований комплекс програмних засобів, з можливістю створення особистого кабінету Замовника, в мережі Інтернет на веб-сайті за адресою https://helpdeskstar.org, яка  розміщується та адмініструється Виконавцем за допомогою спеціалізованого програмного середовища для організації і ведення Замовником своєї підприємницької діяльності або надання адміністративних послуг для будь-яких організацій незалежно від форми власності, за допомогою тікет-системи HelpDeskStar (далі — Платформа). Виконавець може на власний розсуд змінювати Платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше спеціалізоване програмне середовище, при цьому, Замовник повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Платформи.
        1.3 Тарифи — відомості про ціну, умови надання знижок, інших корисних переваг, які зазначені на вебсайті, фейсбук сторінці HelpDeskStar чи рекламних матеріалах.
        1.4 Особистий кабінет — обліковий запис Замовника на Платформі, який адмініструється Виконавцем і через який Замовник отримує доступ до тікет-системи, додаткового функціоналу, та інших інструментів Платформи, необхідних для виконання договору.
        1.5 Юзер — співробітник Замовника, який доданий ним до свого Особистого кабінету.
        1.6 Тікет — запит, який надходить від клієнта Замовнику та по якому системою Платформи автоматично присвоюється номер і систематизуються дані цього запиту.  
        1.7 GB (Гігабайт, ГБ, Гбайт) —  кратна одиниця виміру кількості інформації, приблизно рівна 1 000 000 000 байт.
        1.8 Розрахунковий період — період в якому Виконавець забезпечував надання Замовнику, згідно обраного ним тарифу,  обслуговування та адміністрування тікет-системи, який починається з 01 числа місяця і закінчується останнім днем місяця.
        1.9 Комерційний курс — означає курс гривні до долару США, встановлений Акціонерним товариством комерційний банк ПРИВАТБАНК (надалі - ПриватБанк), згідно з законодавством України, що діє на дату проведення розрахунку.
        1.10 Об’єм інформації - інформація створена, передана, отримана та збережена Замовником за допомогою тікет-системи, яка розраховується в гігабайтах. 
        1.11 Додаткові роботи (послуги) - інтеграція з новими сервісами, додаткові функції, які є індивідуальними для роботи компанії Замовника та інші роботи (послуги) не передбачені цим Договором але охоплюються терміном «додаткові роботи (послуги)». 

    2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
        2.1 Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, зміст яких полягає в забезпеченні можливості доступу Замовника через його Особистий кабінет до обраних Замовником інструментів тікет-системи протягом дії договору, а Замовник — прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті. 

    3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
        3.1 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.
        3.2 Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Замовник підтверджує, що він повністю приймає його умови.
        3.3 Замовник приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій — оплати вибраного тарифу Платформи тікет-системи на умовах цієї оферти.  Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.
        3.4 Весь функціонал тікет-системи HelpDeskStar  розроблений Виконавцем і Замовник приймає наданий йому функціонал без можливості внесення будь-яких змін у програмну чи візуальні частини системи. Платформа є авторською і може не відповідати специфічним вимогам Замовника, але згідно п. 4.5 Договору, Замовник має можливість замовити додаткові роботи (послуги) щодо налаштування Платформи під вимоги своєї компанії. 

    4. ЦІНА ПОСЛУГ 
        4.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Замовником тарифу тікет-системи, яка вказується на відповідній вебсторінці. Замовник, згідно його потреб та задач, обирає такий тарифний план тікет-системи, який буде задовольняти його потреби. 
        4.2 В ціну тарифу не включається, індивідуальні поетапні налаштування тікет-системи, які зроблені Виконавцем для Замовника. В такому випадку ціна послуг оговорюється і погоджується індивідуально. 
        4.3 До початку надання послуг по Договору,  Замовник здійснює  передоплату у розмірі 100% ціни вартості робіт  за 1 місяць або інший період кратний 1 місяцю згідно обраного ним тарифу за обслуговування та адміністрування тікет-системи Виконавцем. Замовник вправі здійснити передоплату за будь-який період.
        4.4 Вартість за одного доданого Юзера Замовником до Особистого кабінету, становить 500 гривень за розрахунковий період, (вказана ціна не є остаточною і може буди змінена в залежності від індивідуальних потреб Замовника). В такому разі вартість тарифу перед початком оплатного періоду для Замовника може змінюватись в залежності від кількості Юзерів доданих Замовником у попередній період та об’єму інформації використаної Замовником за допомогою тікет-системи.
        4.5 Платформа надається у вигляді «як є», всі додаткові роботи (послуги) по договору виконуються за окремим пільговим тарифом. Вартість однієї години роботи (послуги) становить 35 Доларів США. 
        4.6 У випадку збільшення офіційного або комерційного курсу долару США по відношенню до гривні більше ніж на 20% від курсу долара США, встановленого Національним Банком України на день укладення цього Договору, Виконавець може переглянуті вартість послуг, які ще не оплачені Замовником. Збільшення ціни Договору не може стосуватися вже оплачених Замовником робіт, які були надані Виконавцем раніше або мають бути виконані в майбутньому. 

    5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ
        5.1 Передоплата проводиться за безготівковим розрахунком Замовником через такі платіжні системи як LiqPay, Portmone, Fondy, щомісячно до п’ятого числа місяця в якому мають надаватися послуги.
        5.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.
        5.3 Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті, згідно комерційного курсу валют станом на день оплати.
        5.4 Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. 
        5.5 Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу, Замовнику до його Особистого кабінету.
        5.6 У разі авансового платежу Замовником за користування платформою, вартість за тарифним планом за оплачений період не змінюється. Даний пункт не береться до уваги, у випадку якщо Замовник скористався п. 4.3, додавши до свого облікового запису додаткових Юзерів та/або збільшивши кількість об’єму інформації.  
        5.7 Замовник здійснюючи оплату за наступний розрахунковий період підтверджує, що послуги надані Виконавцем за попередній розрахунковий період ним прийняті і вказанні дії по юридичним наслідкам рівносильні підписанню Акт передавання й прийняття робіт (послуг).   
        5.8 На вимогу Замовника або Виконавець з власної ініціативи за попередній розрахунковий період формує  Акт передавання й прийняття робіт (послуг) відповідно до об’єму наданих послуг. 
        5.9 Акт передавання й прийняття робіт (послуг)  по Договору, вважається прийнятим Замовником, якщо протягом десяти робочих днів з моменту його отримання, або двадцяти робочих днів з моменту його відправлення, від Замовника не надійде письмова претензія, з пронумерованим переліком зауважень. По спливу терміну на подання претензії, послуги за Договором вважаються прийняті Замовником і по юридичним наслідкам рівносильні підписанню Акту передавання й прийняття робіт (послуг). 
        5.10 Після спливу строку, вказаного у п. 5.9 цього Договору, претензії Замовника щодо послуг наданих за попередні розрахункові періоди не приймаються.
        5.11 Виконавець не несе відповідальності перед Замовниками і третіми особами за зміни функцій платформи і вартості послуг. 
        5.12 Виконавець надає Замовнику доступ до платформи лише в адміністративній частині і веб-формі ля змоги налаштування Замовником платформи під власні задачі і потреби, код Тікет-системи HelpDeskStar є об’єктом авторського права і доступ до нього Замовнику, не надається.   

    6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
        6.1 Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:
            6.1.1 Надати Замовнику послуги відповідно до умов даного Договору.
            6.1.2 Передати Замовнику пароль і логін до Особистого кабінету Платформи.
            6.1.3 Надавати Замовнику онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (вайбер, телеграм) або інший канал зв’язку на вибір Виконавця. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Платформи.
        6.2 Права ВИКОНАВЦЯ:
            6.2.1 Особистий кабінет Замовника може бути заблокований в разі використання ним безкоштовної версії Платформи, за умови використання Замовником дискового простоту Платформи більше до 10 гігабайт. 
            6.2.2 В разі виникнення заборгованості у Замовника щодо оплати послуг по цьому Договору, Виконавець блокує Замовнику доступ до його особистого кабінету. 
            6.2.3 За умови прострочення Замовником оплати послуг по Договору більше ніж 60  календарних днів з моменту виникнення заборгованості, Виконавець має право видалити особистий кабінет Замовника без можливості відновлення інформації, яка знаходилась у ньому.   

        6.3 Обов’язки ЗАМОВНИКА:
            6.3.1 Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цього Договору. 
            6.3.2 Споживати послуги особисто або через доданих до особистого кабінету Юзерів, не передавати доступ до Особистого кабінету будь-яким третім особам.
            6.3.3 Замовник зобов'язується надати достовірну інформацію відносно себе при реєстрації на платформі і підтримувати її в актуальному стані. При наданні недостовірної інформації щодо себе  Виконавець має право заблокувати/видалити обліковий запис Замовника та відмовити йому у використанні платформи.
            6.3.4 Замовник несе відповідальність за збереження логіна і пароля до свого особистого кабінету переданого йому Виконавцем.
            6.3.5 Замовник несе відповідальність за весь контент, який створюється ним і його Юзерами в Особистому кабінеті  платформи. Виконавець не контролює контент, який передається через платформу, і не гарантує його точність, повноту та якість.
            6.3.6 Замовнику заборонено використовувати платформу  для передачі вірусів і різного шкідливого контенту. 
            6.3.7 Замовнику заборонено використовувати платформу для розсилки спаму.
            6.3.8 Замовнику заборонено відтворювати, копіювати, продавати, перепродавати і використовувати для будь-яких комерційних цілей або в особистих цілях, а також в інтересах третіх осіб будь-яку частину платформи без дозволу з боку Виконавця.
            6.3.9 Замовнику заборонено вчиняти будь-які спроби несанкціонованого доступу, або дії для провокування збоїв у роботі обладнання або програмного забезпечення Виконавця. 
            6.3.10 Замовник має використовувати ту кількість гігабайт, яка передбачена обраним ним тарифом. В разі використання Замовником більшої кількості гігабайт ніж передбачено тарифом тікет-системи, Замовник зобов’язується доплатити вартість додатково використаних гігабайт в розрахунку 1 ГБ = 1 долар США за розрахунковий період.   

    7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
        7.1 Усі права на тікет-систему HelpDeskStar належать виключно Виконавцеві.
        7.2 Тікет-система HelpDeskStar є унікальною і оригінальною веб-програмою Виконавця вираженою у вихідному та об’єктному кодах в мережі Інтернет на веб-сайті за адресою https://helpdeskstar.org, на яку розповсюджуються особисті немайнові та майнові права Виконавця як автора платформи.  
        7.3 Права інтелектуальної власності на програмні рішення,  використані в Платформі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, програмний код належать Виконавцю.
        7.4 Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
        7.5 Надаючи право на використання об’єктів та програмних рішень платформи Замовником, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені цим Договором.

    8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
        8.1 У випадку порушення умов цього договору та строків оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити Замовнику доступ до Платформи.
        8.2 В тому разі якщо будь-яке із цих положень цього Договору визнається недійсним або неспроможним, це не тягне за собою недійсності інших положень даного Договору. 
        8.3 Виконавець залишає за собою право видаляти контент і обліковий запис Замовника, якщо такий на думку Виконавця, є незаконним, образливим або неприйнятним. 
        8.4 Виконавець залишає за собою право відмовити в наданні послуг за вербальні, письмові та іншого роду образи зі сторони Замовника та його Юзерів  в бік Виконавця або співробітників Виконавця. 
        8.5 Платформа надається за принципом «як є». Виконавець не несе відповідальності за несприятливі наслідки, а також за будь-які збитки, завдані внаслідок обмеження доступу до платформи і використання розміщеної на ній інформації, які можуть бути викликані обмеженнями з боку поштового сервісу,  до якого прив'язаний обліковий запис Замовника, якістю каналів зв'язку прередачі інформації, або діями самого Замовника.
        8.6 Виконавець не несе відповідальність:
            8.6.1 за будь-які не отримані прибутки Замовником в результаті належного чи неналежного виконання Виконавцем умов договору;
            8.6.2 за дії/бездіяльність Замовника під час використання ним Платформи в рамках цього договору; 
            8.6.3 перед кінцевими споживачами продукції або послуг наданих Замовником за допомогою Платформи, включаючи якість продукції, її належний або неналежний стан, обман, невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Замовником перед кінцевими споживачами, достовірність або недостовірність інформації розміщеної/рекламуємої  Замовником за допомогою Платформи;
            8.6.4 за не отримані прибутки, запропонованої бізнес-моделі Замовником, яку він закладав у маркетинг  підготовленої на його замовлення Платформи.   
        8.7 Замовник зобов'язується захищати Виконавця від будь-якої відповідальності - юридичної, адміністративної, моральної - за все можливими позовами, штрафами, збитками, витратами, викликаними діями Замовника та/або діями його Юзерів при використанні Платформи. 
        8.8 Виконавець не несе відповідальність за недоліки в роботі Платформи, викликані причинами, які не знаходяться в зоні його контролю (якість каналів доступу в Інтернет, якість електропостачання, непередбачені договором дії персоналу Замовника, і т. п.).

    9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
        9.1 В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів. 
        9.2 Сторони погодили, що справа слухається судом, який територіально знаходиться  за місцем реєстрації Виконавця.

    10. ФОРС - МАЖОР 
        10.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо таке невиконання є наслідком непереборної сили: землетруси, урагани, повені, пожежі, масові захворювання інші катастрофи і стихійне лихо (форс-мажор), військові дії, дії (акти) органів державної влади і управління, страйки й інші обставини, що не залежать від  волі Сторін.
        10.2 Під форс-мажорними обставинами розуміються стихійні лиха, війна і військові операції будь-якого характеру, блокади, ембарго, заборона експорту та імпорту, епідемія, дії держави, страйки, громадянські заворушення, а також адміністративно-правові акти державних органів і інші обставини надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити під час підписання і в ході виконання Договору. Виконавець має право перенести терміни виконання Договору на період, протягом якого буде діяти обставини форс-мажору. 
        10.3 При настанні форс-мажорних обставин кожна Сторона повинна без зволікання сповістити про них у письмовому вигляді іншу Сторону протягом 15 днів з моменту настання обставин передбачених п. 8.1 Договору. Повідомлення має містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, дають оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором.

    11. ІНШІ УМОВИ
        11.1 Приєднуючись до цього Договору Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.
        11.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Замовника, відправленим до Особистого кабінету. У випадку незгоди зі зміненими умовами Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку.
        11.3 Виконавець залишає за собою право в будь-який час вносити зміни в роботу платформи  (або його частини) без попереднього повідомлення Замовника.
        11.4 Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.
        11.5 Виконавець використовує персоніфіковану інформацію Замовника  виключно  для забезпечення якісного надання послуг та їх обліку. Виконавець не розкриває персоніфіковані  дані одних Замовників іншим користувачам платформи. 
        11.6 Виконавець ніколи не публікує персоніфіковану інформацію у відкритому доступі і не передає її третім особам. 
        11.7 Всі дані, створені Замовником в своєму обліковому записі, належать Замовнику. Проте, при розміщенні Замовником даних в публічній частині платформи Замовник погоджується з тим, що такі дані стають доступними для  третіх осіб.  
        11.8 Замовник розуміє, що технологія роботи сервісу вимагає  передачі контенту Замовника  по комп’ютерних мережах, а також зміни його відповідності технічним вимогам. 

    12. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
        12.1 Будь-яка зі Сторін зобов'язана не використовувати отриману в рамках даного Договору інформацію в цілях які прямо чи опосередковано спричиняють шкоду іншій Стороні та/або для отримання яких-небудь вигод протягом дії Договору.
        12.2 Сторони погоджуються, що будь-яка інформація на будь-яких носіях даних, що передаються або отримуються за даним Договором або у зв’язку з його виконанням (електронна переписка, телефонні розмови, Viber, Telegram або за допомогою інших засобів електронної комунікації та інш.), буде вважатися конфіденційною та не має розголошуватись третій стороні без взаємної згоди Сторін.
        12.3 До конфіденційної інформації не належить інформація, яка визначена діючим законодавством до відкритої та розкриття якої віднесено до зобов'язань Сторони. Умови даного договору та Технічне завдання на впровадження системи до нього конфіденційні та не підлягають розголошенню.
        12.4 Вся інформація, яку Сторони надають одна одній, в будь-якій формі, залишається виключною власністю тієї Сторони, яка передала таку інформацію, якщо інше не встановлено даним Договором. За письмовою вимогою носії даних та будь-які їх копії повинні бути негайно повернуті або знищені на першу вимогу Сторони.
        12.5 Кожна із Сторін зобов'язується не розголошувати факт існування цього Договору без попередньої письмової згоди другої Сторони, за виключенням випадків, коли таке розголошення необхідне у випадках, визначених правом, що застосовується до цього Договору.
        12.6 Якщо третя особа пред'явить позов до однієї зі Сторін або вчинить іншу юридичну дію що може спричинити розкриття Стороною конфіденційної інформації, Сторона, щодо якої вчинено такі дії зобов'язана негайно повідомити про це іншу Сторону даного Договору.
        12.7 Виконавцеві забороняється протягом строку дії даного договору та протягом 3 років після його закінчення розголошувати  інформацію, зазначену в даному Договорі.
        12.8 Сторона, за цим Договором нестиме відповідальність за: ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації, якщо вона не дотримується такого ж високого ступеня обережності, якого вона б дотримувалася у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості, і, після виявлення ненавмисного розголошення або використання цієї інформації, не намагається припинити її ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання;  несанкціоноване розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації особами, які працюють або працювали у нього на підставі трудового договору (контракту), цивільно-правового договору чи на іншій підставі, якщо йому не вдається охороняти цю інформацію з таким же високим ступенем ретельності, якого він б дотримувався у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості.
        12.9 Замовник надає право на використання його персональних даних.