Aktualizacja HELPDESKSTAR. Wersja 1.1.

Przedstawiamy Państwu nową aktualizację systemu biletowego. Uwzględniliśmy Państwa życzenia i przedstawiamy następujące nowości:

I. SYSTEM POWIADOMIENIA
 • Każdy pracownik może dostosować powiadomienia w zależności od swoich potrzeb: zmienić status zgłoszenia, dodać nową wiadomość, zmienić SLA i wiele więcej.
 • Administrator systemu może skonfigurować powiadomienia dla pracowników, dla klientów (w razie potrzeby).
 • Dla każdego kanału komunikacji dodano możliwość powiadomienia klienta o utworzeniu zgłoszenia i jego zamknięciu.
II. USTAWIENIA OSOBISTE PRACOWNIKA
 • Instalacja osobistego zdjęcia pracownika.
 • Dodano oddzielny podpis do użytku w komunikatorach (możesz go używać w razie potrzeby).
III. BAZA WIEDZY

Dodano możliwość dodawania tekstu wiadomości dla komunikatorów. W dzisiejszym świecie ważne jest, aby być o krok do przodu, aby móc ustawić dłuższy tekst odpowiedzi na e-maile i krótszy dla komunikatorów.

IV. ORGANIZACJE
 • Dodano ustawienie pokazujące dostęp do biletów.
 • Dodano możliwość określenia szefa organizacji.
 • Dodano możliwość konfiguracji organizacji w filtrach osobistych.
 • Dodano powiadomienie do szefa organizacji.
 • Domena organizacji — automatyczne ustawienie organizacji podczas tworzenia klienta.
V. FUNKCJONALNY „SZEF WYDZIAŁU”
 • Dodano pole „Kierownik działu” (przy tworzeniu działu).
 • Zapewniony jest pełny dostęp do biletów wydziałowych.
 • Dodano powiadomienie o pojawieniu się biletu bez wykonawcy w dziale.
 • Dodano powiadomienie o dotrzymaniu terminu SLA w zadaniu działu.
VI. TWORZENIE NOWEGO KLIENTA

Całkowicie uproszczony system wysyłania nowego listu kontaktowego. Od teraz wystarczy, że wpiszesz w odpowiednim polu swój adres e-mail, a kontakt zostanie utworzony automatycznie. W razie potrzeby możesz edytować kontakt i wprowadzić jego dane: P.I.P., numer telefonu itp.

VII. USTAWIANIE IDENTYFIKATORÓW BILETÓW

Dodano ustawienia długości numeru biletu, prefiksu i sufiksu.

VIII. INTERFEJS MARKI — TERAZ MOŻESZ DOSTOSOWAĆ PROJEKT SYSTEMU POD KOLORY MARKI SWOJEJ FIRMY.
IX. OpenAI / GPT — połączenie AI z systemem biletowym w celu pracy z tekstem wiadomości.
X. INNE:
 • Ocena jakości obsługi — po zamknięciu zgłoszenia Klient ma możliwość wystawienia oceny i pozostawienia komentarza.
 • Godziny pracy — możliwość ustawienia automatycznej odpowiedzi dla klienta, który napisał poza godzinami pracy.
 • Wielokrotny wybór odpowiedzialnego pracownika.
 • Dla kanałów komunikacji dodana została możliwość (w zależności od statusu zgłoszenia) ułatwiająca utworzenie nowego zgłoszenia
 • Dla każdego kanału komunikacji dodano powtarzalne próby wysłania wiadomości (w przypadku błędu wysyłki) – kolejna wysyłka następuje po 1/3/5/10/20 minutach.

Naprawiono następujące błędy:

 • Telegram — poprawiono pracę z czatami grupowymi: reakcja na zmianę nazwy czatu, przypinanie wiadomości, oryginalne nazwiska autorów.
 • Poczta — poprawiona obsługa nagłówków MessageID i In-Reply-To
 • Baza wiedzy - stała operacja robocza.
 • SLA — Naprawiono błąd w filtrach osobistych.
 • Naprawiono błąd w podwniosku, jeśli minęła określona data.
 • Bilety - poprawiono cytowanie podświetlonej części wiadomości.
 • Dodano czyszczenie executora podczas tworzenia podżądania (w przypadku wielokrotnego wyboru były dodatkowe kopie).

Powodzenia w korzystaniu z systemu!