WYDAJNOŚĆ TICKET SYSTEM: INFORMACJE ZWROTNE OD PRACOWNIKÓW

Ticket system to potężne narzędzie do optymalizacji procesu obsługi klienta. Jedną z kluczowych zalet tego systemu jest zmniejszenie liczby połączeń telefonicznych z zespołem pomocy technicznej ze względu na dostępność i wygodę, jaką zapewnia klientom.

Główne zalety:

  • Śledzenie i kontrola: Każde ticket ma unikalny numer i status, który klienci mogą sprawdzać w czasie rzeczywistym. Pozwala im to śledzić, na jakim etapie znajduje się ich sprawa i ile czasu pozostało do jej zakończenia. Klienci otrzymują pełną kontrolę nad procesem i możliwość planowania swoich działań w oparciu o informacje o zgłoszeniu.

  • Mniej połączeń telefonicznych: Zapewniając klientom dostęp do informacji i możliwość interakcji z pomocą techniczną bezpośrednio za pośrednictwem ticket system, znacznie zmniejsza się zapotrzebowanie na połączenia telefoniczne. Sprawia to, że proces obsługi jest bardziej wydajny i szybszy, uwalniając zasoby pomocy technicznej do rozwiązywania bardziej złożonych problemów.

  • Poprawa wydajności usług wsparcia: Ograniczenie liczby połączeń telefonicznych pozwala działowi pomocy technicznej skupić się na rozwiązywaniu problemów w efektywny sposób. Może to obejmować opracowywanie zautomatyzowanych odpowiedzi na często zadawane pytania, analizowanie poprzednich zgłoszeń w celu zidentyfikowania wzorców i wdrażanie nowych technik rozwiązywania problemów.

 

STATYSTYKA

Według ankiety przeprowadzonej przez jednego z naszych klientów wśród swoich pracowników, 57,9% respondentów odnotowało spadek liczby połączeń telefonicznych po pierwszym miesiącu od wdrożenia ticket system. Pokazuje to konkretny pozytywny wpływ systemu na wspieranie wewnętrznej wymiany informacji, podkreślając jego znaczenie w usprawnianiu procesów komunikacyjnych i zmniejszaniu obciążenia helpdesku. Statystyki te podkreślają sukces i realne korzyści płynące z wykorzystania ticket system w pracy organizacji.

statystyki

WNIOSKI

Ticket system odgrywa kluczową rolę w poprawie interakcji między klientami a zespołem wsparcia, zmniejszając liczbę połączeń telefonicznych poprzez dostępność, śledzenie i kontrolę, co prowadzi do zwiększenia ogólnej wydajności obsługi klienta.