Aktualizacja HELPDESKSTAR. Wersja 3.1.

Przedstawiamy nową aktualizację systemu zgłoszeń. Uwzględniliśmy wasze sugestie i przedstawiamy następujące nowości:

1. Tłumaczenie: teraz dostępna jest funkcjonalność tłumaczenia wiadomości przychodzących i wychodzących.

image

image 2

2. Okresowe wysyłanie powiadomień: Jeśli w zgłoszeniach zachodzi jednocześnie wiele akcji, na które masz skonfigurowane powiadomienia, możesz ustawić okresowe wysyłanie powiadomień i otrzymać listę wszystkich działań, które miały miejsce w zgłoszeniach w jednym powiadomieniu (aby uniknąć otrzymywania powiadomień dla każdej akcji osobno).

image 3

3. Rozszerzona funkcjonalność Kanałów:

 • Wykonawca zgłoszenia domyślnie;

image 4

 • Osoba odpowiedzialna za wszystkich nowych klientów (którzy nie mają przypisanego "Osoby odpowiedzialnej")

image 5

4. Rozszerzenie funkcjonalności "Obserwuj": Teraz można dodawać innych pracowników do tіketa jako "Obserwatorów", co umożliwia im dostęp do tіketów, z którymi mogą współpracować.

image 6

5. Nieprzypisane zgłoszenia w dziale: Dodano powiadomienie dla pracowników działu o nowym nieprzypisanym zgłoszeniu (wcześniej powiadomienie o nieprzypisanym zgłoszeniu otrzymywał tylko kierownik działu).

image 7

6. Oglądanie wideo: Dodano możliwość oglądania filmów za pomocą odtwarzacza, bez konieczności pobierania ich na komputer.

7. Awatary pracowników są wyświetlane na liście wykonawców.

image 8

8. Zaktualizowano plugin do przeglądania zdjęć w systemie zgłoszeń.

 

Naprawione błędy:

 • Przywrócono możliwość ładowania pliku przez przeciągnięcie z menedżera plików
 • Dla autoryzacji do bota Telegram (do otrzymywania powiadomień) każdy pracownik ma teraz wygenerowany swój unikalny link (wcześniej trzeba było wprowadzać jednorazowy kod otrzymywany w systemie)

image 9

 • Po użyciu funkcjonalności "Zamknij zgłoszenie" następuje przekierowanie do aktywnego działu.
 • Wyłączono mail-tester.com z listy tymczasowych adresów email.
 • Do audytu zgłoszenia dodano logowanie przy jego tworzeniu przez pracownika.
 • Domyślna wartość dla nowo utworzonego pracownika zmieniona z "Zablokowany" na "Aktywny".
 • Naprawiono podgląd załadowanych plików.
 • Zmieniono sposób wyświetlania plików i obrazków.
 • Naprawiono problemy z niektórymi tokenami w szablonach mailowych.
 • Usunięto podgląd linków z powiadomień w Telegramie.
 • Naprawiono błąd z dodawaniem pustych linii przy wyświetlaniu tekstu (przy generowaniu tekstu HTML).
 • Naprawiono błąd w osobistych filtrach dotyczących organizacji.
 • Poprawiono wyświetlanie nazwy organizacji.
 • Naprawiono nieprawidłowe wyświetlanie liczby zgłoszeń w działach.
 • Naprawiono niezgodność ocen na formularzu oceny i w systemie zgłoszeń.
 • Zwiększono jakość wstawianych do tekstu obrazów do 3600 pikseli.
 • W ustawieniach powiadomień o zbliżającym się terminie SLA dodano możliwość konfiguracji, przy których statusach nie wysyłać powiadomień.

image 10

 • Naprawiono błąd wyświetlania pola departamentu przy braku dostępu do wybranego działu.
 • Naprawiono wskazanie działu przy tworzeniu zgłoszenia z kanału (po usunięciu działu wskazanego w kanale).
 • Naprawiono błąd w formowaniu loginu przy tworzeniu klienta z maila.
 • Naprawiono błąd przy formowaniu listy wykonawców (przy usuniętym działu).